Aktualno�ci

W najbli�szym Czasie : Tworzymy Nasz Portal �wir�w. Start Portalu przewidywany jest na 1 lutego 2007. Na owym portalu znajdziecie prawie wszystko. Je�li czego� nie znajdziecie kierujcie si� do dzia�u wyszukiwarki w DZIALE Inne.

Oferty Pracy :

- Administrator dzia�u : �mieszne, Torrent, Gry... itd.
- Uploader (osoba kt�ra wrzuca pliki na serwer FTP)
- Osoba od reklamy (wymiana linkami...itd.)
- Osoba od pozycjonowania strony
- Grafik

Administrator : zaleca si� uko�czenia 16 lat, obowi�zkowo obs�uga html. Zdolno�� wyszukiwania element�w do dzia�u kt�ry przejmie, aby wstawi� dan� aplikacje. Minimalne aktualizacje w dziale 48h - nie wywi�zanie si� z tej umowy grozi natychmiastowym zwolnieniem (info na temat aktualizacji otrzymacie od admina)

Uploader : zaleca si� uko�czenia 13 lat, obs�uga FTP "Total Comander" - zdolno�� nadawania �cie�ek plikom (info o wgranych plikach na e-mail do mnie (admina g��wnego))

Osoba od reklam : zaleca si� uko�czenia 16 lat, obowi�zkowo znajomo�� pozycjonowania (reklamy) i wszystkiego co z tym zwi�zane... (trzeba mie� za sob� osi�gi)

Osoba od pozycjonowania strony : zaleca si� uko�czenia 16 lat, obowi�zkowo podejmowa� wsp�prac� z osob� od wymiany linkami. Musowo wymagane osi�gni�cia w pozycjonowaniach stron internetowych.

Grafik : zaleca si� uko�czenia 16 lat, wysoka zdolno�� w grafice komputerowej. Pomys�owy a zarazem inteligentny (za pomys�owo�� mo�e by� wysoko nagradzany)

P�atno�ci:

Administrator - 30/250 z� (wszystko do uzgodnienia)
Uploader : 30/80 z� (wszystko do uzgodnienia)
Osoba od reklam : 30/100 z� (wszystko do uzgodnienia
Osoba od pozycjonowania : 50/450 z� (wszystko do uzgodnienia)
Grafik : 10/200 z� (wszystko do uzgodnienia)


Zgadzasz si�? Napisz e-mail na hehe1989@poczta.fm w temacie napisz Kim chcesz zosta�. W e-mailu napisz info o sobie i osi�gni�cia itd... co my�lisz �e Ci si� przyda aby u nas pracowa� i zarabia� ( za 35h miesiecznie kilkana�cie polskich z�otych)

Z powa�aniem
Maciej Kowal
admin: plum.go.pl


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.